Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

τηλεφωνικά στο 2310 539817 εσωτερικό 305 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 15.00),

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση plirofories@sbeanergoi1829.gr,

ή στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, 26ης Οκτωβρίου 21 (Παλαιά Σφαγεία), 54627 Θεσσαλονίκη